Styrelse

Får vi lov att presentera styrelsen för 2018!

Ordförande: Christoffer Nolensjö

 

Vice ordförande: Lars Lindblad

 

Sekreterare: Roland Björk

 

Kassör: Stefan Nilsson

 

Ledamot: Henrik Scheutz (saknas på bilden)

 

Ledamot: Bengt A Jansson

 

Ledamot: Anders Hjerstrand

 

Ledamot: Mattias Eklund

 

 

 

Valberedning: Mats Guldbrand

Bakre raden: Lars Lindblad, Roland Björk, Mattias Eklund, Stefan Nilsson

Främre raden: Anders Hjertstrand, Christoffer Nolensjö, Bengt A Jansson

(Henrik Scheutz saknas på bilden)