Styrelse

Får vi lov att presentera styrelsen för 2019!

Ordförande: Christoffer Nolensjö

 

Vice ordförande: Lars Lindblad

 

Sekreterare: Roland Björk

 

Kassör: Stefan Nilsson

 

Ledamot: Carina Nilsson (NY)

 

Ledamot: Bengt A Jansson

 

Ledamot: Anders Hjerstrand

 

Ledamot: Mattias Eklund

 

 

 

Valberedning: Mats Guldbrand

Bakre raden: Lars Lindblad, Anders Hjertstrand, Mattias Eklund, Stefan Nilsson, Roland Björk

Främre raden: Bengt A Jansson, Christoffer Nolensjö, Carina Nilsson