Info

Sveriges

autografsamlares

förening

Dubblettlistor

 

Alla medlemmar har förmånen att få sin dubblettlista publicerad på vår sida.

 

Gör gärna ett besök. Klicka på respektive namn.

Alla filerna är i PDF format.

 

Roland Björk

Länkar

Medlemmar har även tillfälle att få sin hemsida exponerad på föreningens sida.

 

Autographseek.com - Mats Guldbrand

Autografer.se - Mattias Eklund

Sporthistoria.se - Stefan Nilsson

Nästa medlemsträff

 

Nästa möte är

lördagen den 25 Augusti

Tid: 12.00

Plats: Stockholm

 

Då har ni ett utmärkt tillfälle att träffa samlare

från andra städer för att umgås,

byta erfarenheter och prata autografer.

Tag gärna med dubbletter, så kan vi hjälpa varandra

att komplettera våra samlingar.

 

Varmt välkommen!

 

Anmälan senast 20/8 till Christoffer c.nolensjo@telia.com

Org nr: Bankgiro: