Info

Dubblettlistor

 

Alla medlemmar har förmånen att få sin dubblettlista publicerad på vår sida.

 

Gör gärna ett besök. Klicka på respektive namn.

Alla filerna är i PDF format.

 

Christoffer Nolensjö

Roland Björk

Carl-Johan Johansson

 

 

Länkar

 

Medlemmar har även tillfälle att få sin hemsida exponerad på föreningens sida.

 

Autographseek.com - Mats Guldbrand

Autografer.se - Mattias Eklund

Sporthistoria.se - Stefan Nilsson

Autographs.se - Stefan Pettersson

 

Nästa medlemsträff

 

Nästa möte är

Lördagen den 2 Mars

Tid: 11,00

Plats: Malmö - plats meddelas i god tid inför mötet

 

Då har ni ett utmärkt tillfälle att träffa samlare

från andra städer för att umgås,

byta erfarenheter och prata autografer.

Tag gärna med dubbletter, så kan vi hjälpa varandra

att komplettera våra samlingar.

 

Varmt välkommen!

Anmälan senast 24/2 till Christoffer på c.nolensjo@telia.com