Info

 

English:

Foreign autograph collectors are also welcome in ASF.

 

The membership fee is 12 €

Please contact us at info@autografer.org so we will tell you how to proceed

 

German:

Auch ausländische Autographensammler sind in ASF willkommen.

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 €

Kontaktieren Sie uns unter info@autografer.org, damit wir Ihnen sagen, wie Sie vorgehen sollen

 

 

Dubblettlistor

 

Alla medlemmar har förmånen att få sin dubblettlista publicerad på vår sida.

 

Gör gärna ett besök. Klicka på respektive namn.

Alla filerna är i PDF format.

 

Christoffer Nolensjö

Roland Björk

Carl-Johan Johansson

 

 

Länkar

 

Medlemmar har även tillfälle att få sin hemsida exponerad på föreningens sida.

 

Autographseek.com - Mats Guldbrand

Autografer.se - Mattias Eklund

Sporthistoria.se - Stefan Nilsson

Autographs.se - Stefan Pettersson

 

Nästa medlemsträff

 

Nästa möte är

Lördagen den 1 Juni

Tid: 12.00

Plats: Stockholm

 

Då har ni ett utmärkt tillfälle att träffa samlare

från andra städer för att umgås,

byta erfarenheter och prata autografer.

Tag gärna med dubbletter, så kan vi hjälpa varandra

att komplettera våra samlingar.

 

Varmt välkommen!

Anmälan senast 24/5 till Christoffer på c.nolensjo@telia.com