Föreningens-logga


Autografer


Faktan här nedan kommer ifrån:

Autografer "en bok om att samla, vårda och värdera autograferav Mats och Mikael Peterson

Wikipedia

autographseek.com - (nedlagd numera)

Ordet autograf betyder enligt Wikipedia (av grekiska αὐτός autós, "själv", och γράφειν gráfein, "skriva"), egenhändig skrift, originalhandskrift, företrädesvis av någon bemärkt person och bestående av antingen ett helt dokument (till exempel ett brev) eller en namnteckning.


En av de äldsta autografsamlingarna som man känner till finns i Frankrike och är från 1500 talet. Syftet med den tidens samlingar var mest av historiskt intresse.

Dagens samlingar har till viss del fortfarande ett historiskt intresse. Många samlar dock på sina idoler eller kända personer som man beundrar. När man samlar på autografer finns det få begränsningar på hur många man kan få tag på. Man kan välja att samla på allt eller inom speciella områden. Tex enbart idrott, musik, politik, film, författare osv. Men även inom respektive område finns det ytterligare begränsningar som kan göras Tex

Idrott:

Fotbollsautografer, hockey, tennis, OS-medaljörer.


Musik:

Pop, rock, country, jazz.


Politik:

Partiledare, presidenter, statsministrar.


Film:

Skådespelare, regissörer.


Författare:

Svensk, utländsk, ungdom.


Det finns mängder av valmöjligheter. Det finns alltid möjlighet att lägga till och ta bort inriktningar. Precis som med de flesta samlarintressen som finns, exempelvis frimärken.